Facebook

Vi har to Facebook-grupper:

Fjellturer ved Trekking Mogan

Denne Facebook-gruppa bruker vi som en oppslagstavle for å annonsere fjellturer og sesongprogram. Denne gruppa er åpen for alle, dvs alle kan lese det vi legger ut, men kun administrasjonen i turgruppa kan lage innlegge eller kommentere. Dette for å hindre at de nyeste oppslagene "drukner" i kommentarer gitt til gamle oppslag.


Trekking Mogan

Dette er en lukket Facebook-gruppe, kun tilgjengelig for turgruppas betalende medlemmer. Den brukes av melemmene til å dele bilder, kommentarer og erfaringer fra turene våre.


Alle forespørsler om medlemskap i disse gruppene avvises hvis man ikke oppfyller kravene beskrevet ovenfor. I tillegg må man ha en Facebook-profil i sitt eget navn, samt et gjenkjennbart profilbilde. Hensikten med sosiale medier er å være sosial der. Folk som skjuler seg bak kryptiske profiler slipper ikke inn.